Garantivillkor
GULDSMYCKEN Garanti tiden börjar ifrån inköpsdatumet.

Standard Garanti (gäller 1 år ifrån inköpsdatum) :

• Skada på berlocken
• Trasig kedja
• Tappat månadssten
• Ankomsten av försändelsen

Premium Garanti (gäller 2 år ifrån inköpsdatum) :

• Standard garanti villkor
• Oavsiktligt skada
• Gratis kedje byte