Garantivillkor
Garantin börjar gälla från inköpsdatumet.

Garantin täcker:

• Söndrig produkt
• Söndriga månadsstenar, eller försvunna månadsstenar
• Söndrig kedja, byte av kedja
• Ankomst av leverans