Barns Säkerhet
Barns säkerhet är extremt viktig för oss, därför använder vi endast material av hög kvalité när vi producerar våra smycken.

Vänligen notera att barn under tre års ålder, inte bör bära våra smycken utan uppsikt av vuxen.