Starka tillsammans: Vår shop är öppen som vanligt. Läs mer
Bästa kund,
Vi vill ta detta tillfälle för att vända oss direkt till dig och berätta om de åtgärder vi på Mitt Namnhalsband tar i och med den nuvarande Coronavirus (COVID-19) situationen för att försäkra våra kunders välmående.

Hälsa och välmående för våra kunder och anställda är vår första prioritet när vi fattar beslut. Alla våra lokaler, vilket inkluderar kontor och fabriker städas och desinfekteras regelbundet. Alla våra medarbetare följer hygienrekommendationer, såsom regelbunden handtvätt etc. från världshälsoorganisationen (WHO) instruktioner. Vi följer noggrant utvecklingen lokalt och i världen och gör nödvändiga justeringar för att försäkra en säker arbetsmiljö.

Vi månar om dig som kund och vårt mål är att leverera Mitt Namnhalsband-upplevelsen i precis samma goda anda som vi alltid gör och samtidigt försäkra alla som är inblandade i processen från tillverkning till kundens dörr hanteras på ett säkert sätt. Alla smycken som tillverkas blir noggrant tvättade innan de skickas till sin destination för att försäkra säkert mottagande av våra produkter. Vi erbjuder också möjlighet att få leveranser utan att behöva möta den som levererar fysiskt, den som levererar din vara kommer lämna den utanför din dörr.

Vi är fast beslutna att förse våra kunder med en enkel och säker upplevelse så att ni kan fortsätta åtnjuta våra mycket omtyckta personliga smycken. Vår webbsida kommer vara öppen som vanligt och vår verksamhet fortsätter som vanligt samtidigt som vi följer och anpassar oss efter ny uppdateringar. Tveka inte att kontakta kundservice om du har fler frågor kring den pågående situationen.

Ta hand om dig själv och dina nära,
Teamet på Mitt Namnhalsband
Stäng

Villkor användargenererat innehåll

Genom att skicka in ditt godkännande att använda ditt användargenererat innehåll ( "UGC") av Mittnamnhalsband.se godkänner du följande villkor:

Du ger Mittnamnhalsband.se och dess relaterade varumärke (tillsammans benämnda "Mittnamnhalsband hemsidor") en icke-exklusiv,ständig, vinstfri, fullt betald licens att använda och distribuera UGC som var avsiktligt lämnat eller godkänts av dig för Mittnamnhalsband.se användning. Samt ditt namn och utseende (i förekommande fall) och personlig information som du lämnar på eller i samband med detta (kollektivt, "Godkänd UGC"). Den godkända UGC och eller någon del av det kan användas och distribuera på någon av Mittnamnhalsband hemsidor, mediekanaler (inklusive men inte begränsat till: Webbsite, Mobil, Youtube, osv ..) Samt Mittnamnhalsband hemsidors olika annonseringer (inklusive men inte begränsat till: Facebook, Instagram, Google, Pinterest, nyhetsbrev, tryckmaterial , tidskrifter etc ..). Den godkända UGC eller några delar av den, kan användas för obegränsat antal gånger i hela världen.

Du godkänner att du inte har rätt att ta del av eventuella förtjänster som Mittnamnhalsband webbsidor kan få eller frambringa genom sin användning av dina godkända UGC. Mittnamnhalsband webbsida ska ha rätt att få göra ändringar på olika sätt, har rätten att höja, minska och ändra den totala filstorleken på den godkända UGC.. Du avsäger dig härmed alla rätt till insyn eller godkännande av din godkända UGC som används och distribueras av Mittnamnhalsband webbsidor.

Du försäkrar att ditt godkännade av UGC är ditt ursprungliga arbete och att du har säkrat alla rättigheter, utgåvor och tillstånd som krävs för Mittnamnhalsband webbsidors användning och distribution av din godkända UGC. Du samtycker, framhåller och garanterar att antingen du godkänner användningen av din egen användargenererat innehåll, eller att du godkänner användningen av användargenererat innehåll av en annan användare med alla nödvändiga tillstånd och godkännanden av sådana andra användare och / eller en sådan användares förälder / vårdnadshavare, som är tillämpligt. Du är själv ansvarig för materialet du godkänner. Du samtycker till att inte godkänna användningen till något ärekränkande, nedsättande, kränkande, oanständig, pornografiskt, hotande eller olagligt material.


UGC (User Generated Content) MED EN MINDERÅRIG

Genom att skicka in ditt godkännande att använda ditt användargenererat innehåll ( "UGC") av Mittnamnhalsband.se godkänner du att du är förälder eller juridisk vårdnadshavare till de minderåriga barn som visas i bilden, inlägget, Instagram-berättelsen som har den minderåriga personen på materialet. Du ger Mittnamnhalsband.se och dess relaterade varumärke (tillsammans benämnda "Mittnamnhalsband hemsidor") en icke-exklusiv, ständig, vinstfri, fullt betald licens att använda och distribuera UGC som var avsiktligt lämnat eller godkänts av dig för Mittnamnhalsband.se användning. Den godkända UGC eller några delar av den, kan användas för obegränsat antal gånger i hela världen.


Säkerhetskopiera UGC

Du ska aldrig låta en kopia av någon av dina godkända UGCs på en Mittnamnhalsband.se webbsidor fungerar som din enda kopia av materialet. Du bör ha dina egna kopior av alla dina material, så att i händelse av förlorade data som påverkar en Mittnamnhalsband.se webbsidor och tjänster, du kommer inte att förlora dina Godkända UGCs. Du bör inte inkludera konfidentiella material som en del av godkända UGCs.


Undantag, utgåvor och skadeersättning

Du bekräftar att de Mittnamnhalsband webbsidor kommer att förlita sig på ovanstående villkor, och du avstå från rätten att hävda några anspråk av något slag mot alla parter i samband med utövandet av de rättigheter och tillstånd nedan. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla de Mittnamnhalsband webbsidor från någon och alla fordringar som härrör från användning och distribution av ditt godkända UGC som tillåts här.


Reserverade rättigheter

Mittnamnhalsband webbsidor förbehåller sig rätten att lämna ut någon information som Mittnamnhalsband webbsidorr anser nödvändiga till att tillfredsställa alla lagar eller statlig begäran, eller att vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst, och du accepterar att följa den senaste versionen av regler för användning avtalet varje gång du visa och skicka innehåll till Mittnamnhalsband webbsidor.

Du bör inte skicka oss ditt godkännande att använda UGC om du inte samtycker till alla villkor.
Copyright © 2007-2020 MittNamnHalsband.se Alla rättigheter reserverade.